به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین
طرح ملی هر مسجد یک حقوقدان
طرح ملی هر مسجد یک حقوقدان با عنوان مشاوره تخصصی حقوقی رایگان اجرا شد
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان؛ اصل قانون اساسی و مبانی انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده ای در تحقق تمدن نوین انقلاب اسلامی دارد
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان غایت شکل گیری انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری درگرو تشکیل نظم و دولت اسلامی است.
کارگاه تخصصی آئین دادرسی مدنی
کارگاه آموزشی آئین دادرسی مدنی با حضور حقوقدانان بسیجی صبح امروز برگزار شد.
۱
۲
۳
۴
۵

اخبار

۱۳۹۶/۰۶/۲۵ - ۱۲:۳۳
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین
طرح ملی هر مسجد یک حقوقدان با عنوان مشاوره تخصصی حقوقی رایگان اجرا شد
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ - ۱۲:۱۴
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان غایت شکل گیری انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری درگرو تشکیل نظم و دولت اسلامی است.
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۱:۳۷
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ - ۰۹:۱۶
کارگاه آموزشی آئین دادرسی مدنی با حضور حقوقدانان بسیجی صبح امروز برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ - ۱۲:۳۴
جلسه کارگروه خواص ، بررسی وضعیت نخبگان و سمن سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ - ۰۹:۵۷
کارگاه آموزشی آئین دادرسی مدنی با حضور حقوقدانان بسیجی صبح امروز برگزار شد.