بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین به مناسبت روز جهانی قدس
در عرصه حقوق بین الملل دولت ملازمه با سرزمین و جمعیت دارد .
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین به مناسبت روز جهانی قدس
در عرصه حقوق بین الملل دولت ملازمه با سرزمین و جمعیت دارد .
جلسه توجیهی سال ۹۶ و هفته قوه ی قضائیه
توجیه برنامه سال ۱۳۹۶ ، هفته قوه ی قضائیه، فعالیت سمن برنامه های ارائه شده در سال۱۳۹۶
بيانيه سازمان بسیج حقوق دانان استان قزوین
بيانيه سازمان بسیج حقوق دانان استان قزوین در حمایت از اقدام موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه تروریست های تکفیری
۱
۲
۳
۴
۵

اخبار

۱۳۹۶/۰۴/۰۱ - ۱۱:۳۵
در عرصه حقوق بین الملل دولت ملازمه با سرزمین و جمعیت دارد .
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ - ۱۱:۲۲
این همایش تحت عنوان(تهدیدها، آسیب ها و فرصتهای فضای مجازی باحضور مسئولین قضائی، قضات، وکلا و جمعی از حقوقدانان بسیجی استان در سالن شهید حسن پور سپاه ناحیه امام حسن(ع) استان قزوین برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ - ۱۰:۰۲
در عرصه حقوق بین الملل دولت ملازمه با سرزمین و جمعیت دارد .
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ - ۱۰:۴۳
توجیه برنامه سال ۱۳۹۶ ، هفته قوه ی قضائیه، فعالیت سمن برنامه های ارائه شده در سال۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ - ۰۹:۴۳
بيانيه سازمان بسیج حقوق دانان استان قزوین در حمایت از اقدام موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه تروریست های تکفیری