اولین نشست صمیمی شورای بسیج خواهران حقوقدان کانون شهرستان قزوین برگزار شد.
پیرو هماهنگی و اطلاع رسانی بعمل آمده،روز دوشنبه۹۶/۰۴/۲۶ از فعالیتها و برنامه های کانون بسیج حقوقدانان شهرستان آبیک بازرسی بعمل آمد.
کارگاه تخصصی و آموزشی حقوق ثبت و قوانین مرتبط با آن با حضور اعضای کانون بسیج حقوقدانان شهرستان قزوین برگزار شد.
نشست صمیمی اعضای شورای راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان استان با حجت الاسلام کرمی مسئول تعلیم و تربیت سازمان و معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین که به عنوان قاضی برتر کشوری انتخاب شده اند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین:جلسه هفتگی کارگاه تخصصی آئین دادرسی مدنی باحضور حقوقدانان بسیجی برگزار شد.
سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین طی پیامی به جناب حجت الاسلام والمسلمین کرمی معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین، برگزیده شدن وی به عنوان قاضی نمونه کشوری را تبریک گفت.
جلسه شورای راهبردی و هیات اندیشه ورز کانون بسیج حقوقدانان شهرستان قزوین برگزار شد.

صفحات