در عرصه حقوق بین الملل دولت ملازمه با سرزمین و جمعیت دارد . سرزمین فلسطین اولین قبله گاه مسلمین با مردمی برخوردار از فرهنگ اصیل دینی و ملی در عین حال با وجودحکام سست عنصر و وابسته به نظام سلطه طمع اشغالگران ظالم قرار گرفته است .
این همایش تحت عنوان(تهدیدها، آسیب ها و فرصتهای فضای مجازی باحضور مسئولین قضائی، قضات، وکلا و جمعی از حقوقدانان بسیجی استان در سالن شهید حسن پور سپاه ناحیه امام حسن(ع) استان قزوین برگزار شد.
در عرصه حقوق بین الملل دولت ملازمه با سرزمین و جمعیت دارد . سرزمین فلسطین اولین قبله گاه مسلمین با مردمی برخوردار از فرهنگ اصیل دینی و ملی در عین حال با وجودحکام سست عنصر و وابسته به نظام سلطه طمع اشغالگران ظالم قرار گرفته است .
توجیه برنامه سال ۱۳۹۶ ، هفته قوه ی قضائیه، فعالیت سمن برنامه های ارائه شده در سال۱۳۹۶
بيانيه سازمان بسیج حقوق دانان استان قزوین در حمایت از اقدام موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه تروریست های تکفیری

صفحات