به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین
طرح ملی هر مسجد یک حقوقدان با عنوان مشاوره تخصصی حقوقی رایگان اجرا شد
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان غایت شکل گیری انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری درگرو تشکیل نظم و دولت اسلامی است.
کارگاه آموزشی آئین دادرسی مدنی با حضور حقوقدانان بسیجی صبح امروز برگزار شد.
جلسه کارگروه خواص ، بررسی وضعیت نخبگان و سمن سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد.
کارگاه آموزشی آئین دادرسی مدنی با حضور حقوقدانان بسیجی صبح امروز برگزار شد.
فساد اقتصادی و کسب درآمدهای نامشروع موضوعی است که قانونگذار اساسی و عادی در جمهوری اسلامی ایران به مقابله با آن برخواسته است. مصادیق مختلفی از گزاره های قانونی و الزامات حقوقی را نیز در مجموعه قوانین و مقررات می توان یافت.
دومین جلسه شورای راهبردی و هیات اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین در سال ۹۶ برگزار شد.

صفحات