مطلب در باب روز جمهوری اسلامی و روز رفراندم خیلی زیاد است و البته خاطراتی هم از آن روز طبعاً داریم که لابد نمی شود همه ی آن مطالب را در این گفتار کوتاه آورد به طور خلاصه روز جمهوری اسلامی یک مقطع تاریخی بی نظیری در تاریخ کشور ماست، زیرا که برای اولین
پوستر شهید «سیدمحمدسعید جعفری» از شهدای دفاع مقدس استان کرمانشاه و شهیده «مرجان نازقلچی» (فرماندار فقید بندر ترکمن) و از شهدای فاجعه خونین منا به عنوان شهدای شاخص ملی سال ۹۶ بسیج منتشر شد.

صفحات