نبوت در قرآن

کتاب «نبوت در قرآن» از مجموعه کتب اندیشه ولایت گزیده بخش سوم؛ خلاصه برگزیده و منسجم کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» است که به تبیین مباحث عمیق رهبر معظم انقلاب در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۵۳ ه.ش پیرامون تذکرات و مباحث نبوت در قرآن بر اساس روشی نو، اصول اساسی و بنیادین اسلام مبتنی بر قرآن کریم پرداخته است.

این کتاب کاری از دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق است که به سفارش سازمان بسیج حقوق دانان به چاپ رسیده و با هدف کاهش حجم و افزایش جذابیت ظاهری که هر مبحث محتوای یکی از جلسات سخنرانی رهبر انقلاب می باشد، در ۱۹۴ صفحه و هشت بخش مدون شده که شامل: فلسفه نبوت، بعثت در نبوت، رستاخیز اجتماعی نبوت، هدف های نبوت، نخستین نغمه های دعوت، گروه های معارض، فرجام نبوت، تعهد ایمان به نبوت؛ می باشد و در پایان آن ضمایم و نمودارهایی درباره مباحث نبوت ترسیم شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

اولین مطلبی که ما درباره نبوت تحث می کنیم، فلسفه نبوت است. چرا باید پیامبری باشد؟ چرا باید کسی از جانب پروردگار کمر به هدایت انسان ببندد؟ مگر خود انسان نمیتواند؟ مگر دانش بشری و اندیشه انسانی کافی نیست؟ پیغمبر چرا؟ پیام آوری میان غیبت و شهود چرا؟ این ها مسائلی هستند که ما بایستس بدانیم. اگر ندانستیم فلسفه نبوت را، بقیه بحث هایی که درباره نبوت هست، یک سلسله بحث های تقریبا پا درهوا خواهد بود. پس اول باید بدانیم که نبوت برای چه؟ فلسفه نبوت در یک کلمه است که حواس انسان، غرایز انسان و خرد انسان، برای راهبری و دستگیری انسان کمند.

گفتنی است علاقه مندان می توانند جهت خریداری این محصول با شماره ۸۸۳۴۱۷۶۱ معاونت روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان تماس حاصل نمایند.